Vaasa Game Daysia ei järjestetä syksyllä 2021

Vaasa Game Days (VGD) -tapahtumaa ei järjestetä marraskuussa 2021, sillä emme voi taata tapahtuman terveysturvallisuutta.


Edelleen jatkuva koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset sekä niiden jatkuvat muutokset aiheuttavat epävarmuutta, onko tapahtuma mahdollista järjestää terveysturvallisesti ja säädöksien mukaisesti. Haluamme osaltamme varmistaa, että VGD:hen osallistuminen on turvallista kaikille osapuolille, joten tapahtumaa ei järjestetä vuonna 2021.

Yhteiskunta on avautumassa, mutta mm. VGD:n valmisteluiden vaatiman ajan vuoksi päätöstä tapahtuman järjestämisestä ei ole mahdollista lykätä pidemmälle.

Pahoittelemme tapahtuman siirtoa ja siitä mahdollisesti aiheutuvaa harmia.

Lisätietoa

Teemu Närvä, Projektipäällikkö, Levón-instituutti, 0400 817 006, etunimi.sukunimi@uwasa.fi